Υποστήριξη για Σας

Το Counterpart είναι μια υπηρεσία πληροφοριών και υποστήριξης, για άτομα με καρκίνο μαστού ή γυναικολογικό καρκίνο, της οικογένειας και των φίλων τους.

Η υπηρεσία του Counterpart, βοηθάει άτομα με καρκίνο μαστού ή με γυναικολογικό καρκίνο. Μπορείτε να μιλήσετε με μια εκπαιδευμένη εθελόντρια, η οποία και η ίδια είχε καρκίνο μαστού ή γυναικολογικό καρκίνο, και μπορεί να κατανοήσει το τι βιώνετε.

Το Counterpart έχει ένα κέντρο πόρων στο Lonsdale Street, στο city, όπου μπορείτε να το επισκεφτείτε οποιαδήποτε ώρα, χωρίς ραντεβού. Το κέντρο διοικείται από φιλικό, φιλόξενο προσωπικό και εθελοντές. Το κέντρο, είναι ένας ασφαλής χώρος για να έρθετε και να μιλήσετε σχετικά με την κατάστασή σας και με τις εμπειρίες σας.

Το Counterpart, έχει μια βιβλιοθήκη όπου μπορείτε να δανειστείτε πληροφορίες σχετικά με την θεραπεία καρκίνου, και να μάθετε για άλλες σχετικές υπηρεσίες που μπορεί να σας βοηθήσουν. Το Counterpart, επίσης, διοργανώνει τακτικές πληροφοριακές συνεδριάσεις σε μια ποικιλία θεμάτων που συμπεριλαμβάνουν ιατρικές θεραπείες και χειρουργική επέμβαση, διατροφή και γενική υγεία. Μερικές φορές, το Counterpart, παρέχει εργαστήρια που είναι δημιουργικά και διασκεδαστικά, συμπεριλαμβάνουν, τραγούδι, παίξιμο των τύμπανων, γραφή και ζωγραφική.

Η υπηρεσία του Counterpart, είναι δωρεάν και εμπιστευτική. Μπορείτε να έρθετε στο Counterpart για να μιλήσετε ή μπορούμε να σας μιλήσουμε από το τηλέφωνο.

Για να επικοινωνήσετε με το Counterpart, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 1300 781 500.

Το Counterpart, είναι ανοιχτό από τις 10π.μ. έως τις 2μ.μ. κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη (δεν είναι ανοιχτό τις αργίες).

Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε έναν διερμηνέα, σας παρακαλούμε, όταν καλείτε, πείτε μας ποια γλώσσα μιλάτε. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με μία υπηρεσία διερμηνέων για σας.

Counterpart RESOURCE CENTRE
210 Lonsdale StreetMelbourne, Victoria
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1300 781 50
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ info@counterpart.org.au
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ www.counterpart.org.au


English Translation

Support for You

Counterpart is an information and support service for people with breast cancer or gynaecological cancer, their friends and family.

Counterpart helps people with breast or gynaecological cancer. You can talk with a trained volunteer who has had breast cancer or gynaecological cancer herself and can understand what you are experiencing.

Counterpart has a resource centre on Lonsdale Street in the city where you can visit during opening hours without an appointment. The centre is run by friendly, welcoming staff and volunteers. The centre is a safe place to come and talk about your situation and experiences.

Counterpart has a library where you can borrow information about cancer treatment and find out about other services that may help you. Counterpart also runs regular information sessions on a variety of topics including medical treatments and surgery, nutrition and general health. Sometimes Counterpart provides workshops that are creative and fun, including singing, drumming, writing and painting.

Counterpart also runs a free ‘Feel Good’ Gentle Exercise program. This exercise program is for women recovering from surgery and provides safe and practical instruction on appropriate exercise.

Counterpart is free and confidential. You can come to Counterpart to talk or we can talk to you on the telephone.

To contact Counterpart, please ring 1300 781 500.

Counterpart is open 10am to 2pm every Monday, Wednesday and Thursday (not open public holidays).

If you need to use an interpreter, please tell us what language you speak when you call. We will contact an interpreter service for you.

Counterpart RESOURCE CENTRE
210 Lonsdale Street
Melbourne, Victoria
PHONE 1300 781 500
EMAIL info@counterpart.org.au
WEB www.counterpart.org.au